Aplicacions anidades

DOC - INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - FOTOCÒPIA COMPULSADA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA COMPULSADA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

         Aquest document t'ho poden compulsar a l'Ajuntament o Notari.

DOC - ORIGINAL DEL CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

 -    ORIGINAL DEL CERTIFICAT CADASTRAL NACIONAL

         Per aconseguir aquest document truca al telèfon d'Informació Cadastral   902.37.36.35 o al Portal Web del Cadastre(Obre en una finestra nova)

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex)

DOC - VOLANT INSCRIPCIÓ REGISTRE SOLLICITANTS HPO DE BARCELONA

 -    VOLANT D'INSCRIPCIÓ DE REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL DE BARCELONA

» Estic inscrit actualment en el Registre: En aquest cas NO farà falta que aportis aquest document.
 
» No estic inscrit actualment en el Registre: Si NO estàs inscrit actualment en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, hauràs de realitzar el tràmit d'inscripció trucant al 010. En aquest cas hauràs d'aportar el volant d'inscripció. (Només ho ha d'aportar el sol·licitant)
 

DOC - INGRESSOS

 -    INGRESSOS 2015. Tria UNA de les tres opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He fet la Renda en el 2015 (Certificat Resumen Renda 2015 o Renda 2015 original). Més Informació aquí(Obre en una finestra nova)
 
· Opció 2: No he fet la Renda en el 2015 perquè no estava obligat (Certificat d'Imputacions 2015). Més informació aquí(Obre en una finestra nova)
 
· Opció 3: No he fet la Renda en el 2015 i estava obligat (Vida laboral, Certificat original d'IRPF de totes les empreses del 2015 i declaració jurada d'ingressos - Descarrega la declaració jurada d'ingressos(Obre en una finestra nova)). Més Informació aquí(Obre en una finestra nova)
 

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació

El sol·licitant i TOTES les persones majors

d'edat que vagin a conviure amb ell.

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

DOC - Direcció enviament documentació

 

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

AVÍS IMPORTANT: només si estàs optant a les promocions d'ARRASATE, LLEIDA, MÁLAGA o SEVILLA, hauràs d'enviar la documentació original per correu certificat urgent a la següent adreça:

Programa Lloguer Assequible

(Indica la promoció)

Parc d'Activitats Econòmiques. Can Sant Joan.
Av.  de la Generalitat 163 - 167
08174 Sant Cugat del Vallès - BARCELONA

 

DOC - Necessites més informació? - Truca'ns al telèfon 900.101.616

4) Si necessites més informació truca'ns al telèfon 900.101.616

DOC - ACTUALITZACIÓ DOCUMENTACIÓ_2

 AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.