Objetivos alquiler solidario

Lloguer Solidari

6.000 habitatges amb lloguers no superiors a 150 €
 

Objectius

Facilitar l'accés a un habitatges a persones que han vist reduïts els seus ingressos.

Facilitar habitatge de lloguer amb unes condicions de renda inferiors a les de protecció oficial i subvencionant, a més, el 50 % de l'import d'aquesta renda.

Requisitos alquiler solidario

Requisits d'accés

Edat

Ser major d'edat.

 
Nacionalitat

Tenir nacionalitat espanyola o disposar de permís de residència permanent o de llarga durada.

 
Titularitat

No tenir cap habitatge en propietat. I no ser titular ni totalment ni parcial de cap habitatge.

 
Ingressos

La unitat de convivència haurà de tenir uns ingressos anuals no superiors a 2,5 vegades l'IPREM (18.640 € aprox.) i no inferiors a 5.000 €

Condiciones contrato alquiler solidario

Condicions del contracte inicial

Durada lloguer

7 anys

 
Renda

 

L'import màxim no superarà els 300 € de lloguer mensual, durant els 3 primers anys de contracte de lloguer es subvencionarà la renda en un 50 %, per la qual cosa l'arrendatari, durant aquest període, no pagarà més de 150 €/mes.

 
Despeses inici

Fiança: import equivalent a 1 mensualitat de la Renda.

 
Suministres

Alta de suministres a càrrec de l'inquili.

Cercar habitatges

L'import màxim no superarà els 300€ de lloguer mensual, durant els 3 primers anys de contracte de lloguer se subvencionaran la renda en un 50%, per la qual cosa l'inquilí durant aquest període no pagarà més de 150€/mes.

Vídeo Programa Lloguer Solidari

Programa Lloguer Solidari

X

Consulta contracte de lloguer

Consulta el model de contracte de lloguer

(apartat només accessible per a adjudicataris)