Aplicacions anidades

DOC - INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 

INSTRUCCIONS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

DOC - Quina documentació he de lliurar?

1) Quina documentació he de lliurar?

DOC - FOTOCÒPIA COMPULSADA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

 -    FOTOCÒPIA COMPULSADA PER LES DUES CARES DEL DNI O NIE VIGENT

         Aquest document t'ho poden compulsar a l'Ajuntament o Notari.

DOC - DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

 -    DECLARACIÓ JURADA D'ESTAT CIVIL, TITULARITAT I UNITAT FAMILIAR

Descarrega el model de la declaració jurada(Obre en una finestra nova)(emplenar i signar document annex)

DOC - INGRESSOS PAIS BASC (VITORIA - BILBAO)

 -    INGRESSOS 2015. Tria UNA de les dos opcions segons la teva situació:

· Opció 1: He fet la Renda en el 2015: Certificat Renda 2015.
 
· Opció 2: No he fet la Renda en el 2015 perquè no estava obligatCertificat IRPF Base Imponible 2015. Amdós documents són expedits per la Diputació Foral corresponent.
 
- Telèfon d'Informació de la Diputació Foral de Biscaia: 901.502.000
 
 

DOC - CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33

 -    CERTIFICAT de minusvalidesa no inferior al 33%. Només en cas d'optar a un Habitatge Adaptat.

DOC - FOTOCÒPIA DE LLIBRE DE FAMILIA

 -    En cas de tenir vincle amb la/es persona/es que vagis a conviure, hauràs d'aportar:

  1. FOTOCÒPIA DEL LLIBRE DE FAMÍLIA O CERTIFICAT DE PARELLA DE FET.
  2.  
  3. En el cas d'estat civil SEPARAT o DIVORCIAT, aportar SENTÈNCIA JUDICIAL.
  4.  

DOC - Qui ha de lliurar la documentació?

2) Qui ha de lliurar la documentació?

DOC - Totes les persones han d'aportar la documentació

El sol·licitant i TOTES les persones majors

d'edat que vagin a conviure amb ell.

DOC - Com envio la documentació?

3) Com envio la documentació?

DOC - Direcció enviament documentació

 

Pots fer-ho de forma molt senzilla, escanejant-la i enviant-la a través del següent formulari:

Formulari d'enviament de documentació

AVÍS IMPORTANT: només si estàs optant a les promocions d'ARRASATE, LLEIDA, MÁLAGA o SEVILLA, hauràs d'enviar la documentació original per correu certificat urgent a la següent adreça:

Programa Lloguer Assequible

(Indica la promoció)

Parc d'Activitats Econòmiques. Can Sant Joan.
Av.  de la Generalitat 163 - 167
08174 Sant Cugat del Vallès - BARCELONA

 

DOC - Necessites més informació? - Truca'ns al telèfon 900.101.616

4) Si necessites més informació truca'ns al telèfon 900.101.616

DOC - ACTUALITZACIÓ DOCUMENTACIÓ_2

 AVÍS. Aquells interessats que no aportin la documentació abans de la data indicada, es considerarà com una pèrdua d'interès en el procés d'adjudicació i es tramitarà la RENÚNCIA.