Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a Cantàbria

Taula d'ingressos màxims de la unitat de convivència a Cantàbria

Ejercicio Fiscal - Cantabria

Exercici Fiscal 2016-2017

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres o més
4,5 vegades el valor ponderat de l'IPREM 43.010,00 € 44.142,00 € 45.335,00 € 46.594,00 € 47.925,00 €

* Aquesta taula s'actualitzarà per a propers exercicis fiscals, conforme a les variacions que segons normativa corresponguin.